Oferta

Organizacja Punktu Przedszkolnego Mały Krokodyl

Punkt Przedszkolny Mały Krokodyl jest czynny w godzinach od 7.00 do 18.00. Pracuje przez cały rok, również w wakacje.


Organizujemy zajęcia dodatkowe oraz teatrzyki.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

Zapraszamy również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju i dzieci niepełnosprawne. Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dla dzieci z opinią lub orzeczeniem zniżki lub zwolnienie z czesnego.

 

ZAPRASZAMY DO GRUPY ŻŁOBKOWEJ DZIECI W WIEKU OD 1,5 ROKU 

 

ZAJĘCIA dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat

Zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy punktu;
 • pełne wyżywienie zgodne z prowadzonym przez nas programem „Zdrowy Przedszkolak”;
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 • pakiet dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • opiekę psychologiczną, pedagogiczną, 
 • opiekę logopedyczną,
 • opiekę dietetyka,
 • materiały potrzebne do realizacji zadań przedszkola.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania!

Pakiet zajęć edukacyjnych:

 • język angielski
 • rytmika (3 x tygodniu)
 • zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona (3 x tygodniu)
 • gimnastyka z elementami SI
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • warsztaty twórczego myślenia
 • Bajkoterapia
 • Logorytmika (1xtygodniu + diagnoza)
 • codziennie zajęcia plastyczne i konstrukcyjne
 • zabawy matematyczne 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat

Celem zajęć jest przygotowanie dziecka do bezstresowego startu w przedszkolu, pierwsze wprowadzenie go w świat społeczny i nauka współdziałania w grupie rówieśniczej.

Na zajęciach mogą być obecni opiekunowie.

W programie m.in.:

 • zabawy swobodne z rówieśnikami
 • zajęcia plastyczno - konstrukcyjne
 • zabawy muzyczno - ruchowe

 

CZESNE 

Czesne w naszym przedszkolu to sprawa indywidualna zależna miedzy innymi od:

- czasu w jakim dziecko przebywa w przedszkolu
- stawki żywieniowej (czy dziecko uczestniczy we wszystkich posiłkach)
- ewentualnych zniżek i zwolnień czesnego ze względu na orzeczenia i opinie 
 
W celu dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb i wymagań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Naszą ofertę stale rozbudowujemy i dostosowujemy do Państwa potrzeb indywidualnych.